prosess

Få et innblikk i hvordan et boligprosjekt i Trident tar form
På denne siden finner du en serie skisser fra de ulike fasene i utvikling av våre prosjekter.
- Fra ide til et ferdigstilt bygg.
0/1
Idèfase

Konsept; vi analyserer volumer, nivåer, høyder og lengder.

Situasjon; vi skisserer situasjonen på marken, husplassering, veier, utearealer etc.

Formskisse; vi ser på en mulig utforming av et innkjøringsparti.

0/2
Bygninger tar form

Enebolig i Midtunbrekka

Perspektiv fra nord, Inngangsside i Øvre Folldalsheia

Leilighetsbygg i Øvre Folldalsheia

0/3
Konstruksjon og detaljer
Snitt av bygning i Øvre Folldalsheia

Snitt av bygningsdel

0/4
Hvordan bygninger tilpasser seg omgivelsene

Dalsnitt

Perspektiv fra Midtunbrekka

0/5
Innvendig arealplanlegging av boligen

Planløsning enebolig

Planløsning leilighet

0/6
Når bygget blir ferdig
Illustrasjoner

Øvre Folldalsheia

Folldalshagen.