TRIDENT er en boligutvikler med høy faglig kompetanse som på egne tomter regulerer, prosjekterer og bygger ut boliger for salg i Bergensområdet.