om oss

Vi i Trident tar helheten innover oss
når vi skal utforme en bolig.

Boligutvikling er for Trident mer enn bare å skape et bygg. Det er for oss viktig å utvikle en helhetlig løsning med gode kvaliteter der arkitekturen spiller på lag med omgivelser . Samtidig skal boligen være funksjonell, god å leve i, og økonomisk effektiv.

Bygget boliger siden 2000


Med over to tiår som boligbygger, siden år 2000, og over 500 boliger utviklet i Bergen og områdene rundt. Våre medarbeidere har lang erfaring og høy faglig kompetanse.