Hvordan et boligprosjekt i Trident tar form

Innblikk

Idèfase

Konsept; vi analyserer volumer, nivåer, høyder og lengder.

Situasjon; vi skisserer situasjonen på marken, husplassering, veier, utearealer etc.

Formskisse; vi ser på en mulig utforming av et innkjøringsparti.

Bygninger tar form

Enebolig i Midtunbrekka.

Perspektiv fra nord, Inngangsside i Øvre Folldalsheia.

Leilighetsbygg i Øvre Folldalsheia.

Snitt av bygning i Øvre Folldalsheia

Konstruksjon og detaljer

Snitt av bygningsdel.

Hvordan bygninger tilpasser seg omgivelsene

Dalsnitt

Perspektiv fra Midtunbrekka

Innvendig arealplanlegging av boligen

Planløsning enebolig.

Planløsning leilighet.

Illustrasjoner

Når bygget blir ferdig

Øvre Folldalsheia.

Folldalshagen.